Supervision

Supervision er velegnet til grupper af mennesker, der indgår i et arbejdsfællesskab. Supervision fungerer som en slags øjenåbner og kan bruges både når du/I er kørt fast i et problem, eller hvis du/I har behov for at finde nye handlemuligheder i forhold til dagligdagens udfordringer, eller når du som psykolog vil kvalificere dig til at opnå autorisation eller specialistgodkendelse.

Behovet for supervision kan være til stede når:

  • Der skal omstruktureres på arbejdspladsen
  • Nytænkning sættes på dagsordenen
  • Der opstår trivselsproblemer
  • Sygefraværet er tiltagende i personalegruppen

Supervision kan bestå i:

  1. Rådgivning, når projektudvikling er i fokus
  2. Vejledning, når vidensudvikling er i fokus
  3. Supervision for grupper i forhold til arbejdsrelaterede temaer
  4. Coaching i forhold til enkeltpersoner, når der er tale om en arbejdsrelateret problemstilling.

Kontakt mig for en aftale til dig selv eller din virksomhed.