Til dig og dit job

De udfordringer, der får dig til at søge psykologisk hjælp, er ofte på forskellig vis forbundet til dit arbejde. Her kan det som supplement til den individuelt personlige terapi være relevant at inddrage anden faglig hjælp og rådgivning til at bearbejde din situation. Sparring til din personlige udvikling og din rent psykologiske terapi får du normalt hos mig, mens de øvrige tiltag, der er brug for, kan leveres af mine tilknyttede partnere.

Stress, trivselsproblemer og sygefravær i en personalegruppe

Hvis du, fx som erhvervsleder, oplever problemer med stress, trivsel eller sygefravær, vil jeg efter nærmere aftale henvise dig til min samarbejdspartner Mads Trampedach, der har omfattende teoretisk uddannelse og stor praktisk erfaring i bearbejdelse af denne type problemstillinger.

Svære samtaler og dilemmaer med personlige relationer

Hvis du, fx i et lederjob, oplever stærk tvivl om, hvordan du skal løse personlige dilemmaer, vil jeg efter nærmere aftale henvise dig til et forløb baseret på coaching hos min partner Poul Bonde Jensen, der gennem HR-arbejde, ledelse og teoretisk uddannelse har stor erfaring i at udvikle løsninger i dette felt. Er du ramt af stress på jobbet, kan det være relevant at søge rådgivning hos Poul med henblik på at finde nye løsninger, der ændrer din situation og reducerer din stress.

Supervision til psykologer

Når du som psykolog vil kvalificere dig til at opnå autorisation eller specialistgodkendelse, særligt inden for kognitiv terapi, kan du alene eller som medlem af en gruppe få supervision hos mig.