Individuel terapi – samtale

Samtaleterapi er for dig, som oplever forskellige fastlåste problemer, der normalt udspringer af en af disse problemtyper:

 • Angst
   • kan fx vise sig ved at dit hoved er fyldt med katastrofetanker, og at du undviger det, du er bange for
 • Stress
   • kan fx vise sig ved at du ikke magter dit job, at du sover dårligt, eller at dit overskud er forsvundet
 • Krise
   • kan fx skyldes at du har mistet din kæreste, din ægtefælle eller kontakten til en ven
 • Traumer
   • kan fx skyldes at du har været udsat for overgreb, overfald eller været involveret i en ulykke

Jeg møder dig anerkendende og uden at dømme. Mit fokus er at hjælpe dig, så du finder nye strategier og får en følt erfaring med, at du bliver bedre til at rumme dit ubehag og møde dine udfordringer på en mere effektiv og fleksibel måde.

Det er vigtigt for mig, at du føler dig tryg og godt tilpas i terapiforløbet hos mig. Min terapi hviler på et professionelt fundament og jeg anvender kun veldokumenterede metoder, som jeg er uddannet til og trænet i at anvende.

Som udgangspunkt tager al min terapi afsæt i den kognitive hovedretning, primært ACT. Derudover anvender jeg EMDR og Klinisk Hypnose, når der er tale om fastlåste mønstre, som kan forhindre dig i ellers at få fuldt udbytte af terapien.

Ved den første samtale finder vi ud af, hvad du ønsker at få hjælp til, hvilke metoder der kan være relevante for dig i terapiforløbet, og hvad du selv kan gøre mellem sessionerne, for at få det bedste udbytte af terapien.

Gennem hele dit forløb vil du opleve, at terapien bygger på dine ønsker og forventninger og justeres i takt med de positive forandringer, du oplever i hverdagen som resultat af dit arbejde med terapien.