Parterapi, forløb

Effektiv og virkningsfuld parterapi består både af individuelle samtaler og parsamtaler, og vi aftaler ved starten af forløbet det mix af samtaler, der passer bedst til jer. For at få maksimal effekt af terapien viser den psykologiske forskning, at det i starten af forløbet er en fordel med samtaler i relativt korte intervaller. Længden af det samlede forløb varierer, men I skal være forberedt på at bruge flere konsultationer for at få en tydelig og varig effekt. En helt afgørende forudsætning for forløbets succes er, at I begge er oprigtigt engagerede i at ville fortsætte jeres relation.

Fokus i de individuelle samtaler er at afdække og give både dig og mig forståelse for dit tilknytningsmønster, som kan forstyrre dine relationer.

Parsamtalerne retter fokus mod det uhensigtsmæssige samspil mellem jer, og her er det konstruktivt at opbygge forståelse for den andens mønster og sårbarheder. På den baggrund bliver I bedre til at tage hensyn til den andens behov i jeres daglige samspil og skabe tryghed i jeres relation. I forløbet skal I være opmærksomme på, at fokus hele tiden er på mønstre og processer. Indholdet af jeres uoverensstemmelser beskæftiger vi os derimod så lidt som muligt med og bruger det mest som eksempler. I kan begge regne med, at jeg er upartisk, neutral og optaget af at hjælpe jer begge med at forstå jeres mønstre og bryde igennem dem til en tryggere relation.