Hypnose og hypnoterapi – metode og baggrund

Hypnoterapi er en særlig psykologisk disciplin og et speciale, der kræver grundig efteruddannelse.

Den nyeste forskning viser, at hypnoterapi har god effekt i forhold til behandling af mange forskellige problematikker, men også at det er vigtigt, at den baserer sig på en metode, som har opnået tillid, fordi den er valideret gennem kliniske forsøg og dokumentation.

Målinger af hjerneaktiviteten under hypnose viser, at aktiviteten i den rationelle del af hjernen minimeres. Samtidig øges aktiviteten i amygdala, der er den del af hjernen, der har med følelser at gøre.

Den øgede aktivitet i amygdala tyder på, at denne del af hjernen kan påvirkes til at indlære ny adfærd under hypnosen, og at man kan komme i kontakt med erindringer, der er ubevidste og lagrede.

Hypnose er ikke det samme som hypnoterapi.

Forskellen er, at hypnose er en teknik til at fremkalde en bestemt sindstilstand, nemlig trancen, der er nødvendig for at kunne gennemføre hypnoterapien. I trancen får du spontant forbindelse mellem dit bevidste og underbevidste sind. Trancetilstanden kender du måske allerede til i forvejen fra det hverdagsagtige og spontane ”at falde i staver”, at dagdrømme eller være opslugt af et projekt.

Du vil opleve, at jeg hjælper dig ind i trancen, ved at jeg guider dig, så der sker en aktivering af det parasympatiske nervesystem, som får dig til at slappe af, samtidig med at du er åben for påvirkninger.

Målet med hypnoterapi er at bearbejde dybereliggende fastlåste problematikker, således at de opløses og neutraliseres.

Det er relativt let at hypnotisere mennesker. Men at udføre professionel terapi med klienter, når først de er kommet i trance kræver en særlig faglig kompetence og indsigt i de kliniske metoder. For dig som ønsker hjælp i form af hypnoterapi er det nødvendigt med et åbent sind og vilje til at prøve nye fremgangsmåder.