Om klinikken

Klinikken danner først og fremmest rammen om Jytte Bergs kognitive terapi, primært ACT, kombineret med klinisk hypnose og EMDR. Ud over det tilbyder klinikken terapi og udvikling for par, og supervision og coaching i forskellige faglige og professionelle sammenhænge, fx for ledere og for psykologer, der uddanner sig til specialister.

Jytte Berg

Aut. Psykolog og Specialist i klinisk psykologi.

Jytte er en af landets førende kognitive- og hypnose psykologer og arbejder med personlig udvikling både individuelt og for par.

Jytte blev uddannet som psykolog ved Danmarks Pædagogiske Universitet i Aarhus 2003 og har arbejdet i PPR med børn og unge fra 2001 og som selvstændig psykolog primært med voksne siden 2005. Autoriseret 2005. Godkendt som Specialist i klinisk psykologi 2015.

Jytte er en populær forelæser og underviser i Kognitiv Adfærdsterapi og Acceptance and Commitment Therapy i Danmark. Hun arbejder både med undervisning, metodeimplementering samt metodetræning i ACT strategier.

Poul Bonde Jensen

Siden 2015 har Jytte privat dannet par med Poul, der har en uddannelsesbaggrund dels som cand.scient.pol., dels som ph.d. i organisation og ledelse. I sin karriere har han i ca. 30 år beskæftiget sig med HR (human resources) som specialist, leder og strateg i en af landets største virksomheder. I fællesskab har Jytte og Poul siden 2017 arbejdet med emotionsfokuseret parudvikling efter en model baseret på forskellige perspektiver på parrelationen, tilhørende moraltyper og værdisystemer samt på tilknytningsteori.

Poul løser desuden klinikkens opgaver omkring supervision og coaching for bl.a. erhvervsledere, som oplever udfordringer med at træffe beslutninger i vanskelige dilemmaer.

Udover sine opgaver i klinikken er Poul aktiv som beskikket censor på de erhvervsøkonomiske universitetsuddannelser, som gæsteforelæser på Aalborg Universitet og på Aarhus School of Business and Social Sciences, og som medlem af advisory boards eller bestyrelser i små og mellemstore virksomheder.

Du kan kontakte Poul direkte på tlf. 40 64 25 67 eller på p.b.jensen@email.dk.

 

Gennemførte kurser og efteruddannelser for Jytte:

2002: 2-dages kursus i hypnose og dybdevisualisering, Stephen Gallegos, USA

2003: Kandidat i Pædagogisk Psykologi fra Danmarks Pædagogiske Universitet, Aarhus

2003: 6-dages kursus i hypnose og dybdevisualisering, Stephen Gallegos, USA

2003: 1-dages kursus i hypnose og dybdevisualisering, Stephen Gallegos, USA

2004: 7-dages kursus i hypnose og dybdevisualisering, Stephen Gallegos, USA

2004: 2-dages kursus i Terapeutiske teknikker og klinisk hypnose, Helge Jacobsen

2004: 2-dages kursus i Eriksonian Hypnoterapi, Maureen Røpke

2004: 1-dages kursus i Visualisering og hypnose, Bobby Zachariae

2005: 2-dages kursus i Terapeutiske teknikker i klinisk hypnose, Helge B. Jacobsen

2005: 6-dages kursus i hypnose og dybdevisualisering, Stephen Gallegos, USA

2005-2007: 2 årigt kursus i kognitiv terapi – voksenområdet. Tine Falck, Merethe Mørch, Bodil Vind

2006: 2 dages kursus i Eriksonian Hypnoterapi, Stephen Gilligan, USA

2006: 2 dages kursus i Konsultativ metode på kognitivt teoretisk grundlag, Lennart Holm

2007: 4-dages Kursus i stresshåndtering og behandling af stress, Center for Stress

2007: 1-dages kursus i Almenpsykologisk baseret mindfulness og nærværstræning, Vibeke Adler

2007: 2-dages kursus i Kognitiv Terapi, Nicole Rosenberg

2007: 1-dages kursus i Behandling af posttraumatiske tilstande,

2007: 2-dages kursus i Behandling af stresssymptomer og udbrændthedstilstande, Giorgio Grossi, Stockholm

2007: 1 dages kursus i Samhørighed, læringsprocesser og neuroaffektiv udvikling, Susan Hart

2008: 36-timers kursus i Behandling og forebyggelse af vedvarende stress, Inge Guldal, Ingrid Ortmann

2007: 1-dages kursus i Terrorangrebets psykologi, Keld Molin

2008: 2-dages kursus i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi, Susan Hart

2008: 2-dages kursus i Samtaler med børn og forældre – om det svære, Haldor Øvreeide

2009: 2-dages kursus i Klinisk hypnose, Psykolog Stephen Gallegos, USA

2009: Certificering i MCMI III (Millon Clinical Multiaxial Inventory, III), Professor Ask Elklit

2010: 2-dages kursus i Hypnose og identitet, Jytte Berg

2010: Supervision i Hypnoterapi, Læge Jens Jørgen Graversen

2011: 2-dages kursus i Hypnoterapi, Læge Jens Jørgen Graversen

2011: 2-dages kursus i Storytelling og hypnose, Psykolog Grethe Bruun

2011: Supervision i Hypnose og Storytelling hos psykolog Grethe Bruun

2011: Supervision i Hypnoterapi, Læge Jens Jørgen Graversen

2011: 2-dages kursus i ACT og smertehåndtering, Professor JoAnne Dahl, Stockholm

2012: 2-dages kursus i Stress og stresshåndtering, hos Professor Bobby Zachariae

2012: 1- dages kursus i “ACT og smertebehandling”, JoAnne Dahl, Stockholm

2012: 2-dages kursus i ”ACT made Simple”, Dr. Russ Harris, Australien

2012: Supervision i Hypnoterapi, Læge Jens Jørgen Graversen

2012-2013: 90 timers supervision i ACT terapi hos Psykolog Ole Taggaard

2013: Supervision i Hypnose og Storytelling hos Psykolog Grethe Bruun

2013: Supervision i Hypnoterapi, Læge Jens Jørgen Graversen

2013: 3-dages kursus i ”ACT made Simple”, Dr. Russ Harris, Australien

2014: Supervision I ACT terapi hos Psykolog Robin Walser, USA

2014: Certificering i anvendelse af NEO P-IR,

2014: 24 timers Kursus i Assessment (undersøgelsesprocedurer)

2014: 24 timers Kursus i Differentialdiagnostik

2014: 18 timers Kursus i Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori

2014: 30 timers kursus i Intensiv Dynamisk Korttidsterapi, Psykolog Vesla Birkbak

2014: Supervision i Hypnoterapi, Læge Jens Jørgen Graversen

2015: 6 dages workshops på ACT World Conference i Berlin

2015: Supervision i Hypnoterapi, Læge Jens Jørgen Graversen

2015: Diplom fra Dansk Psykologforening. Godkendt som Specialist i klinisk psykologi for voksne

2015: Supervision i ACT terapi hos Psykolog Robin Walser, USA

2015: Kursus i “Supervision af andre faggrupper”, Psykolog Benedicte Schilling

2016: Supervision i Hypnoterapi, Læge Jens Jørgen Graversen

2016: Supervision i ACT terapi hos Psykolog Robin Walser, USA

2016: Afsluttede 2 årig efteruddannelse i Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

2017: Supervision i Hypnoterapi, Læge Jens Jørgen Graversen

2017: Supervision i ACT terapi hos Psykolog Robyn Walser, USA

2018: Supervision i ACT terapi hos Psykolog Robyn Walser, USA

2019: Supervision i ACT terapi hos Psykolog Robyn Walser, USA

2020: Kursus i Relationsfokuseret parterapi ved Psykolog Lone Algot Jeppesen. Aarhus, to dages kursus

2020: Kursus i EMDR, del 1, ved EMDR Center Danmark

2020: Akkrediteret, jfr. Den Danske Kvalitetsmodel, v. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS)

2021: EMDR Certificeret efter Kursus i EMDR, del 2, ved EMDR Center Danmark, forløb afsluttet maj 2021

2022: Årskursus i Relationsfokuseret parterapi ved Psykolog Lone Algot Jeppesen. Aarhus, etårig efteruddannelse afsluttet januar 2022

2022- : Er i supervision i EMDR ved EMDR Center Danmark, Birgit Schultz

2023: 30 timers kursus Den Gode Samtale med Patienten (EFT parterapi), Sexologisk Center, AUH, v. psykolog Marie Louise Rimestad og psykolog Lone Algot Jeppesen.

 

Relevante gennemførte uddannelser og kurser for Poul:

1983: Cand.scient.pol. Aarhus Universitet

1991: Autoriseret i 16PF, personlighedstest. PA Consulting

1997: Autoriseret i PAPI (Personality and Preference Inventory). PA Consulting

1998: Deltagelse på The Leicester Group Relations Conference – Task, Authority, and Organisation. The Tavistock Institute, London

1999: Deltagelse på Annual Conference ASTD (American Society for Training and Development), Atlanta, Georgia

1999: Gennemført seminaret ‘Leading and Facilitating High-Performance Work Teams’, på Charles E. Daniel Center for Management Education, University of South Carolina

2000: Ph.d., afhandling om værdibaseret ledelse. Handelshøjskolen i Aarhus

2003: Deltagelse med paper på konferencen Real World, Real People (om etik og aktuelle værdier). Roehampton University

2005-2013: Mentor for yngre ledere i regi af DJØF (Danmarks Jurist- og Økonomforbund)

2007: Deltagelse på Human Kind, Human Mind, international konference om evolutionsteori. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

2008: Deltagelse på seminar i K. E. Løgstrups tænkning, v. David Bugge. Institut for Teologi, Aarhus Universitet

2009: Deltagelse på Annual Conference ASTD (American Society for Training and Development), Washington D.C.

2011: Deltagelse på Executive Compensation after the Financial Crisis, international konference på CBS (Copenhagen Business School)

2014-2018: Deltagelse som foredragsholder på årlige internationale konferencer om Compensation and Benefits, Marcus Evans, London

2021: Den Akkrediterede Bestyrelsesuddannelse, Act2Learn, Professionshøjskolen UCN, Aalborg.