Jytte Berg

Aut. Psykolog og Specialist i klinisk psykologi.

Jytte er en af landets førende kognitive- og hypnose psykologer og arbejder med personlig udvikling både individuelt og for grupper.

Jytte blev uddannet som psykolog ved Danmarks Pædagogiske Universitet i Aarhus 2003 og har arbejdet i PPR med børn og unge fra 2001 og som selvstændig psykolog primært med voksne siden 2005. Autoriseret 2005. Godkendt som Specialist i klinisk psykologi 2015.

Hun arbejder klinisk med både Kognitiv Adfærdsterapi (CBT),  Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Hypnose og EMDR.

Hun er supervisor for psykologer, der er i gang med deres specialistuddannelse.

Jytte er en populær forelæser og underviser i Kognitiv Adfærdsterapi og Acceptance and Commitment Therapy i Danmark. Hun arbejder både med undervisning, metodeimplementering samt metodetræning i ACT strategier.

Gennemførte kurser og efteruddannelser:

2002: 2-dages kursus i hypnose og dybdevisualisering, Stephen Gallegos, USA

2003: Kandidat i Pædagogisk Psykologi fra Danmarks Pædagogiske Universitet, Aarhus

2003: 6-dages kursus i hypnose og dybdevisualisering, Stephen Gallegos, USA

2003: 1-dages kursus i hypnose og dybdevisualisering, Stephen Gallegos, USA

2004: 7-dages kursus i hypnose og dybdevisualisering, Stephen Gallegos, USA

2004: 2-dages kursus i Terapeutiske teknikker og klinisk hypnose, Helge Jacobsen

2004: 2-dages kursus i Eriksonian Hypnoterapi, Maureen Røpke

2004: 1-dages kursus i Visualisering og hypnose, Bobby Zachariae

2005: 2-dages kursus i Terapeutiske teknikker i klinisk hypnose,Helge B. Jacobsen

2005: 6-dages kursus i hypnose og dybdevisualisering, Stephen Gallegos, USA

2005-2007: 2 årigt kursus i kognitiv terapi – voksenområdet. Tine Falck, Merethe Mørch, Bodil Vind

2006: 2 dages kursus i Eriksonian Hypnoterapi, Stephen Gilligan, USA

2006: 2 dages kursus i Konsultativ metode på kognitivt teoretisk grundlag, Lennart Holm

2007: 4-dages Kursus i stresshåndtering og behandling af stress, Center for Stress

2007: 1-dages kursus i Almenpsykologisk baseret mindfulness og nærværstræning, Vibeke Adler

2007: 2-dages kursus i Kognitiv Terapi, Nicole Rosenberg

2007: 1-dages kursus i Behandling af posttraumatiske tilstande,

2007: 2-dages kursus i Behandling af stresssymptomer og udbrændthedstilstande, Giorgio Grossi, Stockholm

2007: 1 dages kursus i Samhørighed, læringsprocesser og neuroaffektiv udvikling, Susan Hart

2008: 36-timers kursus i Behandling og forebyggelse af vedvarende stress, Inge Guldal, Ingrid Ortmann

2007: 1-dages kursus i Terrorangrebets psykologi, Keld Molin

2008: 2-dages kursus i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi, Susan Hart

2008: 2-dages kursus i Samtaler med børn og forældre – om det svære, Haldor Øvreeide

2009: 2-dages kursus i Klinisk hypnose, Psykolog Stephen Gallegos, USA

2009: Certificering i MCMI III (Millon Clinical Multiaxial Inventory, III), Professor Ask Elklit

2010: 2-dages kursus i Hypnose og identitet, Jytte Berg

2010: Supervision i Hypnoterapi, Læge Jens Jørgen Graversen

2011: 2-dages kursus i Hypnoterapi, Læge Jens Jørgen Graversen

2011: 2-dages kursus i Storytelling og hypnose, Psykolog Grethe Bruun

2011: Supervision i Hypnose og Storrytelling hos psykolog Grethe Bruun

2011: Supervision i Hypnoterapi, Læge Jens Jørgen Graversen

2011: 2-dages kursus i ACT og smertehåndtering, Professor JoAnne Dahl, Stokholm

2012: 2-dages kursus i Stress og stresshåndtering, hos Professor Bobby Zachariae

2012: 1- dages kursus i “ACT og smertebehandling”, Joanne Dahl, Stokholm

2012: 2-dages kursus i ”ACT made Simple”, Dr. Russ Harris, Australien

2012: Supervision i Hypnoterapi, Læge Jens Jørgen Graversen

2012-2013: 90 timers supervision i ACT terapi hos Psykolog Ole Taggaard

2013: Supervision i Hypnose og Storytelling hos Psykolog Grethe Bruun

2013: Supervision i Hypnoterapi, Læge Jens Jørgen Graversen

2013: 3-dages kursus i ”ACT made Simple”, Dr. Russ Harris, Australien

2014: Supervision I ACT terapi hos Psykolog Robin Walser, USA

2014: Certificering i anvendelse af NEO P-IR,

2014: 24 timers Kursus i Assessment (undersøgelsesprocedurer)

2014: 24 timers Kursus i Differentialdiagnostik

2014: 18 timers Kursus i Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori

2014: 30 timers kursus i Intensiv Dynamisk Korttidsterapi, Psykolog Vesla Birkbak

2014: Supervision i Hypnoterapi, Læge Jens Jørgen Graversen

2015: 6 dages workshops på ACT Wold Conference i Berlin

2015: Supervision i Hypnoterapi, Læge Jens Jørgen Graversen

2015: Diplom fra Dansk Psykologforening. Godkendt som Specialist i klinisk psykologi for voksne

2015: Supervision i ACT terapi hos Psykolog Robin Walser, USA

2015: Kursus i “Supervision af andre faggrupper”, Psykolog Benedicte Schilling

2016: Supervision i Hypnoterapi, Læge Jens Jørgen Graversen

2016: Supervision i ACT terapi hos Psykolog Robin Walser, USA

2016: Afsluttede 2 årig efteruddannelse i Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

2017: Supervision i Hypnoterapi, Læge Jens Jørgen Graversen

2017: Supervision i ACT terapi hos Psykolog Robyn Walser, USA

2018: Supervision i ACT terapi hos Psykolog Robyn Walser, USA

2019: Supervision i ACT terapi hos Psykolog Robyn Walser, USA

2020: Kursus i Relationsfokuseret parterapi ved Psykolog Lone Algot Jeppesen. Aarhus, to dages kursus

2020: Kursus i EMDR, del 1, ved EMDR Center Danmark

2021: Kursus i Relationsfokuseret parterapi ved Psykolog Lone Algot Jeppesen. Aarhus, etårig efteruddannelse

2021: Kursus i EMDR, del 2, ved EMDR Center Danmark, forløb afsluttes april 2021