EMDR – metode og baggrund

EMDR er en evidensbaseret terapiform, som hjælper dig med at bearbejde forskellige vanskelige oplevelser fra fortiden, der griber forstyrrende ind i din hverdag.

Almindeligvis drejer disse sig om traumer af forskellig slags fx følger af overfald, overgreb, ulykker eller naturkatastrofer. Men også om håndtering af angst og panikfølelser, sorg, reaktioner på fysiske sygdomme, depressioner og forskellige andre svære tilstande, som kan være forbundet med stærke følelser.

Metoden er ikke samtaleterapi i almindelig forstand, men derimod din egen processering af udvalgte ubearbejdede hændelser fra din fortid. Med ganske få stikord fra dig om de udvalgte hændelser, fører jeg dig gennem en autoriseret protokol, som sikrer den optimale bearbejdelse af dine traumer. EMDR er en forkortelse af ”Eye Movement Desensitization and Reprocessing”, og det er en psykologisk disciplin og et speciale, der kræver godkendelse, der kun opnås med grundig efteruddannelse. Jeg er uddannet ved EMDR Danmark, certificeret som EMDR practitioner april 2021, og jeg deltager løbende i supervision i regi af EMDR Danmark med henblik på at opnå status som akkrediteret EMDR terapeut.