Relationsfokuseret parterapi – metode og baggrund

Parterapi laver jeg med afsæt i videnskabeligt gennemprøvede relationsfokuserede metoder, primært EFT (EmotionsFokuseret Terapi), men også ECCT (EncounterCentered CoupleTherapy) og Imago parterapi. Fælles for disse metoder er, at der sættes fokus på relationen, og at parret lærer at identificere og forstå negative og destruktive mønstre, fx fejlfinding og skænderier om skyld.

Den nyeste forskning inden for psykoterapi viser, at det både er vigtigt, at der er et godt match mellem terapeut og klient, og at terapien baserer sig på en dokumenteret metode. Emotionsfokuseret parterapi (EFT) bygger på den nyeste forskning om tilknytning og mentalisering.

Det helt centrale i EFT parterapi er at identificere de tilknytningsmønstre, som I bliver fanget i og støtte jer i at udvikle et mere trygt og sikkert bånd og mønster.

Fokus i samtalerne bliver derefter at forstå de negative mønstre og finde frem til det I længes efter, fordi det er grundlaget for at I kan nærme jer en mere positiv og givende relation.

Målet er at hjælpe jer til at finde andre og nye måder at tale om det svære, blive bedre til at forstå hinanden og blive bedre i stand til at række ud efter hinanden på den gode måde. For de fleste par er der et grundlæggende spørgsmål gemt bag konflikterne, nemlig spørgsmålet: Er du der for mig? Bliver vi i tvivl, reagerer vi som regel enten med at skrue op for konfliktniveauet eller at trække os. I den situation kommer anmodningen om kontakt sjældent fra et blødt og kærligt sted, men snarere fra et hårdt og konfronterende sted. I terapien arbejder vi med at skabe indre ro, så der bliver overskud til at identificere mønsteret, forstå det når det viser sig og på sigt opnå en følt erfaring med at kunne række ud efter hinanden og være i det svære sammen.